Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2012

youloveme
9240 f317
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viadotknij dotknij
youloveme
2154 21da 500
Reposted fromterazalbonigdy terazalbonigdy viadotknij dotknij
youloveme
7261 07a4
youloveme
0043 8a30
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viadotknij dotknij
youloveme
6988 6f12
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viadotknij dotknij
youloveme
5174 4911
Reposted fromgoodtime goodtime viadotknij dotknij
youloveme
6703 9905
Reposted fromgoodtime goodtime
youloveme
7063 ea6c
Reposted fromgoodtime goodtime
youloveme
7072 9217
Reposted fromgoodtime goodtime

December 22 2011

youloveme
O niektórych rzeczach po prostu się nie mówi, nie rozmawia się o nich, nawet z najbliższymi. Łatwiej wtedy uwierzyć, że nie dzieją się naprawdę, że ich nie ma. Późnym, zimnym wieczorem i nocą natomiast, zjadają nas od środka, nie pozwalają o sobie zapomnieć. Rankiem zazwyczaj wszystko wraca do normy.
Reposted fromRequiemForaDream RequiemForaDream viadotknij dotknij
youloveme
2000 5181
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viadotknij dotknij
youloveme
5187 5c3e
Reposted fromSeoman Seoman vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia

December 20 2011

youloveme
4361 57e3
i tylko moje ciche 'wróć'. 
Reposted byesstrella esstrella
youloveme
4003 72b8
jedna sekunda zmieniła milion następnych. 
Reposted byesstrella esstrella

December 19 2011

youloveme
8155 d972
bo gdy się kocha naprawdę, cała reszta to blade tło. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl